Home


           Advance Metal Industry Co.,Ltd. (AMI) มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทางลวดทองแดงอาบน้ำยา  (Enamelled copper wire)  ทองแดงแท่งและทองแดงกลม  (Copper Basbar)  ลวดทองแดงเปลือยอ่อน  (Annealed bare wire)  และสินค้าอื่นๆ  ที่ทำจากโลหะทองคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย  การพัฒนาเทคโนโลยี  เรามีความพร้อมและศักยภาพที่จะขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศตรงตามเป้าหมาย


SLOGAN :   ADVANCE METAL INDUSTRY CO.,LTD. ( AMI )

 บริการเป็นหนึ่ง ส่งถึงฉับไว ใส่ใจคุณภาพ