บริษัท แอดวานซ์เมทัลอินดัสตรีส์ จำกัด ออฟฟิศ

การติดต่อ

ออฟฟิต

ที่อยู่:
212 , 218 , 220 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-466-6694, 02-465-6655

โทรสาร: 02-466-6695

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-487-6655

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

LineID :01advance

 

 

13.734458, 100.490274